fileshunt.eu

Ważna rola dla środowiska, tj. ochrona przez protekcjonizm

Zebcio 30.01.2021

Protekcjonizm to ideologia, która przekonuje, że interwencja państwa w gospodarkę jest spójna z właściwym rozwojem konkurencji i funkcjonowaniem przejrzystego rynku. Opiera się na obawie przed zmianami na rynku, które nie są zgodne z panującymi założeniami. Opiera się na założeniu, że jedynym zabezpieczeniem je


Czytaj więcej...