fileshunt.eu

Zebcio 30.01.2021

Ważna rola dla środowiska, tj. ochrona przez protekcjonizm

Protekcjonizm to ideologia, która przekonuje, że interwencja państwa w gospodarkę jest spójna z właściwym rozwojem konkurencji i funkcjonowaniem przejrzystego rynku. Opiera się na obawie przed zmianami na rynku, które nie są zgodne z panującymi założeniami. Opiera się na założeniu, że jedynym zabezpieczeniem jest rynek, czyli taki, na którym producenci i sprzedawcy produktów i usług otrzymują godziwe wynagrodzenie za świadczone usługi.

Nie jest to takie jednoznaczne, a co więcej, każda z ideologii protekcjonistycznych zawiera również pojęcie "sprawiedliwego handlu" i próbuje wprowadzić większą świadomość konsumentów w zakresie różnicy między produktem a dostawcą. Ponadto tekst ten porusza kwestię protekcjonizmu w odniesieniu do ochrony wybranych produktów, zasad konkurencji i tego, na czym opiera się handel.

Podsumowując, w tekście argumentuje się, że protekcjonizm jest sposobem radzenia sobie ze zmianami na rynku, które często zachodzą i którym coraz bardziej podlegamy, a które zwykle są dobrowolne. Jest to ważne we współczesnym, połączonym świecie. Jednak protekcjonizm to nie to samo, co tłumienie. W dłuższej perspektywie rynek musi funkcjonować wydajnie i niezawodnie, a producenci muszą otrzymywać godziwą zapłatę za swoje wysiłki.

Na podstawie tekstu producenci powinni postarać się, aby wytwarzany przez nich produkt spełniał oczekiwania klienta. Tym bardziej, że wiele osób po obejrzeniu innych produktów, decydując się na zakup, zwraca się do analizy jego ceny. Analiza cen to systematyczna próba określenia najwyższej i najniższej ceny konkretnego produktu sprzedawanego w danej branży.

Tagi: rynek, opiera, protekcjonizm handlowy, protekcjonizm a wolny handel, protekcjonizm celny, protekcjonizm państwowy, protekcjonizm sjp, protekcjonizmu,